قیمت اصلی: ۴۴۶,۰۰۰ تومان

قیمت فروش ویژه: ۴۲۰,۰۰۰ تومان

این بسته شامل محصولات زیر می باشد:

دو عدد چراغ رشد ریلی مدل ZW012A11 به قیمت ۳۷۰,۰۰۰ تومان

یک عدد ریل نگهدارنده یک متری به قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان

یک عدد تایمر دیجیتالی به قیمت ۵۸,۰۰۰ تومان

⇐ تاریخ اعتبار این بسته تخفیفی تا روز ۲۵ اسفند ۹۶ می باشد