کالاتیا سه رنگ

Calathea Triostar

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین