فاکتورهای رشد گیاهان

در این صفحه برخی از گیاهان آپارتمانی را می توانید بیابید و فاکتورهایی که باعث رشد این گیاهان می شود را ببینید. این فاکتور ها شامل شدت نور، آب، رطوبت و دمای مناسب برای هر گیاه می باشد. که با مراجعه به صفحه ی هر گیاه می توان به راحتی فاکتورهای مهم رشد گیاه را ملاحظه کرد.