ترشک

ترشک معمول

Common Sorrel

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین