استفاده از تجهیزات جانبی بمنظور بکارگیری مفیدتر از چراغهای رشد می تواند تاثیر استفاده از این تکنولوژی را در فضاهای بسته و سرپوشیده دو چندان نماید.
از جمله این تجهیزات می توان به تایمرهای دیجیتال، پایه های انعطاف پذیر و پایه های ریلی چراغ و همچنین چراغ پخش موسیقی را نام برد.
• استفاده از تایمر دیجیتال مزایای زیر را در بر خواهد داشت:
۱- افزایش طول عمر چراغ
۲- روشن و خاموش نمودن منظم چراغ بدون نیاز به حضور افراد در محل
۳- بهینه سازی مصرف برق بمنظور کاهش هزینه ها
۴- شبیه سازی نمودن ساعات نوردهی چراغها بمانند ساعات نوردهی خورشید
تجربه ثابت نموده که خاموش و روشن نمودن منظم چراغ رشد، تاثیر شگرفی در رشد گیاهان با نورهای مصنوعی دارد.
• استفاده از پایه های انعطاف پذیر و ریلی برای چراغ ها دارای محاسن زیر می باشد:
۱- اعمال نور موضعی به گیاهان بمنظور جلوگیری از اتلاف انرژی
۲- قابلیت نصب آسان روی دیوار و یا لبه گلدان و …
۳- تابش نور انحصاری برای هر گیاه بصورت مجزا با چراغهای با توانهای مختلف بمنظور توجه به نیازهای نوری مختلف در گیاهان
• استفاده از چراغهای پخش موسیقی دارای مزایای زیر خواهد بود:
۱- افزایش سرعت رشد در گیاهان
۲- بمنظور دریافت اطلاعات بیشتر از مزایای چراغ های پخش موسیقی اینجا را کلیک کنید.