برگ خنجری

پاندانوس

Screw Pine

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین