ارکید کاکتوس

استرپ کاکتوس

Red Orchid Cactus

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین