ارکیده فالانوپسیس

Phalaenopsis

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین