ارکیده سیمبیدیوم

Cymbidium Orchid

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین