آناناس زینتی

Pineapple

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین