ریل نگهدارنده نیم متری

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

قابل نصب روی دیوار یا سقف

دارای طول نیم متر

جنس بدنه: آهن

رنگ: سفید

جنس الکترود های داخلی: مـس

● در هر ریل نیم متری می توان دو تا سه عدد از چراغ مدل ZW012A11 را نصب نمود.

● ریل نگهدارنده پایه فقط در طول نیم متر و با رنگ سفید در دسترس می باشد.

● با استفاده از ترکیب این ریل و چراغ ریلی مدل ZW012A11 می توانیم نصب چراغ های رشد را برای تجهیزات و محیط های بیشتری فراهم نماییم.

کاربرد:

ترکیب ریل نگهدارنده پایه و چراغ ZW012A11 می تواند برای تامین نور انواع دیوارهای سبز (گرین وال), انواع تراریوم و انواع استندهای طبقاتی خانگی که بصورت قفسه ای هستند, بسیار مناسب باشد. این ریل ها هم قابلیت نصب روی دیوار و هم نصب روی سقف را دارند و همچنین می توانند بصورت افقی و عمودی نصب گردند. این امر سبب می گردد که کاربری این ریل و پایه به منظور تامین نور گیاهان تزئینی و آپارتمانی بسیار ویژه و متنوع گردد.