تمامی چراغ های رشدی که در این فروشگاه ارایه می گردند دارای مشخصات زیر هستند:

– دارای ال ای دی های مخصوص تحریک و تقویت فتوسنتز گیاهان
– دارای نسبت ترکیب استاندارد برمبنای فرمول Full Spectrum
– دارای ال ای دی هایی از برندهای معتبر سازنده ال ای دی در جهان همچون Bridgelux