همه گیاهان برای رشد خود علاوه بر شدت نور به تعداد ساعات نوردهی در طول شبانه روز نیز وابسته هستند. دوره نوردهی برای گیاهان مختلف متفاوت است. اما بطور کل میتواند بین ۹ تا ۱۶ ساعت در طول روز باشد.
درصورتیکه میخواهید چراغهای رشد شما هر صبح بطور منظم روشن شده و بهنگام غروب خاموش شود میتوانید از تایمر پیشنهادی ما استفاده نمایید.
مزایای استفاده از تایمر در چراغهای رشد:
– عدم نیاز به وجود شخصی که بطور منظم روزانه چراغها را خاموش و روشن نماید.
– بهینه نمودن مصرف برق
– افزایش طول عمر چراغها
– شبیه سازی نمودن ساعات نور دهی چراغها بمانند خورشید