آزالیا

خر زهره هندی

Azalea

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین