آزالیا بونسای

Azalea Bonsai

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین