آردیسیا

Christmas Berry

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین