آدونیوم

رز صحرایی

Desert Rose

نام گیاه

نام (های) دیگر

نام لاتین